ספר שמתאים לכל אחד

читается за несколько минут

מסופר שבמקביל לספר התניא האדמו”ר הזקן כתב ספר נוסף הנקרא בשם “ספר הצדיקים” ספר זה נשרף במהלך שריפה שפרצה בהפתעה, האדמו”ר הזקן החליט שלא לכתבו מחדש למרות שהיה באפשרותו לשחזר את הספר, מדוע?

לא מופרך שהמחבר ראה במקרה זה סימן משמיים, ספר זה לא נועד כדי לענות על האתגרים הרוחניים הרלוונטיים בעולם הזה. עכשיו ספר זה נלמד על ידי המלאכים וכן על ידי נשמותיהם של אלה שזכו להכנס לגן העדן.

לעומתו ספר ה”תניא”, הינו ריכוז שנאסף מתוך תשובות הדרכות ועצות לשאלות יומיומיות שהופנו אל המחבר על ידי אנשים רגילים בעניינים פרקטיים במגוון תחומים. הרעיונות הפרקטיים משפיעים ומסייעים באופן ישיר לצלוח על הבעיות והקשיים של החיים.

עובדה משמעותית נוספת היא שספר ה”תניא” נקרא גם בשם “ספר של בינונים” המילה “בינוני” או “ממוצע” היא אחת ממושגי המפתח של כל ספר “התניא”. המילה “בינוני” שהינה ציטוט מהתלמוד (מסכת “ברכות”,דף ד עמו’ ב), מצביעה על רמה רוחנית מסוימת של אדם הנמצא בעמדת ביניים בין “צדיק” ל “רשע”.

כפי שיוסבר בתחילת הספר, השגת רמה זו הינה מקובלת ומספיקה במונחים של עבודת ה’ מלאה, רמה זו כוללת עבודת ה’ באופןך לעבור אפילו עבירה הקלה ביותר על רצונו של הבורא יתר על כן, לאחר שקוראים את פרק א, נהיה ברור שדרגתו של הבינוני הינה גבוהה ביותר ואדם שהשיג מעלה זו יכול אפילו להיחשב בטעות כאדם שהשיג את מעלתו של קדוש אמיתי – צדיק.

בדוגמא שמביא רבינו הזקן הוא מציין את סיפור מפתיע על רבה (שכיהן כראש ישיבת פומבדיתא ומגדולי האמוראים בבבל ונחשב לצדיק וקדוש), שהחשיב את עצמו כ”בינוני” (למרות שכמובן אף אחד לא הסכים עמו) מקרה זה הינו דוגמא רהוטה לכך שגם האדם “הממוצע” מסוגל יכול וצריך להגיע לרמה כזו שמחשבותיו מילותיו ומעשיו יהיו ראויים ובשליטתו המלאה להגיע לרמת הבינוני, מסביר מחבר ספר ה”תניא” זה לא משהו יוצא דופן. זה זמין ואפשרי לכולם, איך ניתן להשיג את זה?, לכך מוקדש הספר כולו…