אברהם, יצחק ויעקב-אבינו למדו בישיבתם של שם ועבר. זאת היתה הישיבה הראשונה ביקום, איפה היא היתה ממוקמת?

 

גם כיום בעיר צפת ישנו מקום, הנקרא “בית המדרש של שם ועבר.” במקום קיימת גם מערה, שזכתה לכינוי מערת שם ועבר. אולם מדריכי הטיולים שבאזור טוענים שלמקומות אלו אין באמת קשר ישיר לישיבתם של שם ועבר. יחד עם זאת ישנה דעה (כפי שמובאת בספר “סדר הדורות”), כי בזמנו של יעקב אבינו הישיבה שכנה באזור באר שבע. ובדיוק מכאן מיד לאחר שסיים את לימודיו , הלך יעקב אל לבן.

בנוסף, לפי המקורות אנו יודעים לומר ש-שם היה גם ממנהיגיה של ירושלים. מקור זה תואם את העובדה ההיסטורית של הישיבה שכידוע בתקופה מסויימת הייתה ממוקמת בירושלים.

שם – אחד משלוש בניו של נח. שיחד איתו ומשפחתם הקרובה שרדו את האסון “האקולוגי” הראשון והגדול ביותר בעולם – המבול. נח נולד בשנת 1055, בנו שם נולד 502 שנים מאוחר יותר בשנת 1557. המבול התרחש בשנת 1656 כאשר שם כבר היה בן 100 שנים.

אחרי המבול, האב העניק לבנו ברכה מיוחדת “ישכון ה’ באהלי שם.” תפקידו של שם היה להעביר לדורים הבאים את הידע של הבורא אל העולם, משפחתו קיבלה ידע זה ישירות מאדם – האדם הראשון

שם, עבר ותלמידיהם הצליחו גם לשמר את השפה הראשונה בה דיברו בני האדם – לשון הקדש – עברית.

בנוסף, הישיבה של שם ועבר לימדה את כללי ההתנהגות הנורמטיבית בחברה וכן הפעילה את בית הדין הראשון בעולם (בית משפט).

עבר היה נינו של שם, נולד בשנת 1723. כאשר עבר היה בן 65 שנים, לשלטן עלה נמרוד, נמרוד החל להפיץ בעולם ולכפות על האנשים שלל כתות פרימיטיביות שונות. ורק נח, שם ועבר עם מעט אנשים סביבם למרות הכל שמרו על אמונתם. במשך שנים רבות, עסקו בפעילויות חינוכיות והפיצו בקרב האנשים בעולפ את הידע על הבורא.

אחד מתלמידיו היה כאמור אברהם אבינו, המוכר גם בכינוי “עברי”, שיכול להיות מתורגם כ “חסידו של עבר” (“סדר הא-דורות”).